top of page

PROF. DR. TEVFİK DEMİR ONLINE SAĞLIK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ’NİN KAPSAMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE

AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ

 

PROF. DR. TEVFİK DEMİR’e ait web sitesi ve Online Platform üzerinden sunulan ONLINE SAĞLIK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ’ nin kapsamı konusunda tarafıma yazılı bilgilendirme yapılmıştır. 

 

 

  1.  Hizmet kapsamında, Online Platform üzerinden Prof. Dr. Tevfik Demir tarafından uzaktan danışmanlık sunulacağı; 

  2.  Verilecek danışmanlık hizmetinin hiçbir şekilde muayenenin bir muadili olmadığı;  tetkik ve tedavi uygulamalarının yerine geçmediği, 

  3. Danışmanlık sonrası öneriler doğrultusunda her türlü tıbbi tanı ve tedavi ihtiyaçlarım için özgür irademle seçeceğim hekimime başvuru yapmam ve fiziken muayene olmam gerektiği, 

 

  4. Sağlığımı ilgilendiren ve aciliyeti olan konularda, vakit kaybetmeden en yakın acil servise müracaat etmem gerektiği,

 

  5. Aksi halde gerçekleşebilecek olumsuz sonuçlardan PROF. DR. TEVFİK DEMİR hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağı, 

 

  6. Görüşmelerin herhangi bir araçla kayıt altına alınamayacağı,

 

  7. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesi, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılması ve paylaşılması, gereken süre zarfında saklanması,

 

konularında tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını ve belirtilen konular yönünden hiçbir baskı ve tehdit altında kalmadan özgür irademle açık rızamın bulunduğunu; işbu Aydınlatma Beyanını okuduğumu, anladığımı ve bu haliyle kabul ettiğimi; PROF. DR. TEVFİK DEMİR ONLINE SAĞLIK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ’ nden bu bilgilendirmeler doğrultusunda yararlanacağımı kabul ve beyan ediyorum.

 

İşbu belge PROF. DR. TEVFİK DEMİR ile ALICI arasındaki MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞME’ sinin tamamlayıcı bir parçası olarak Alıcı tarafından elektronik ortamda okunup onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.
 

 

(ALICI)        Prof. Dr. Tevfik Demir

bottom of page